Ivo Andrić, Na Drini ćuprija - prvi deo (Lektira)

Apstrakt

Žanrovsko određenje - hronika ili roman. Andrićeva arhetipska imaginacija kao umetnički postupak. Spoj istorijskog i legendarnog. Analiza lika Mehmed-paše Sokolovića. Analiza motiva crne pruge. Dvostruka imaginacija. Kompozicija dela - dvadeset i četiri poglavlja tematski povezanih postojanjem mosta u Višegradu. Nastanak mosta. Legende o nastanku mosta i njihova istorijska zasnovanost.