Šarl Bodler, Albatros (Moderna)

Apstrakt

Analiza pesme Albatros. Položaj umetnika u svetu. Mit o Odiseju i sirenama. Značenje simbola: dokoni mornari, lađa, more, albatros. Izmeštenost umetnika iz prirodne sredine i tragična sudbina u ovom svetu.