Šarl Bodler, Veze (Moderna)

Apstrakt

Osnov simbolističke poezije. Poetika simbolizma: postojanje apsolutne stvarnosti do koje se ne može doći čulima ni razumom. Razlika između inteligencije i intuicije. Pojam životne energije. U pesmi Veze prikazan je drugačiji pogled na vidljivi svet. Pojam sinestezije. Analiza Bodlerove pesme. Povezanost svega što postoji.