Franc Kafka, Proces - treći deo (Moderna)

Apstrakt

Tumačenje po kome je celo delo unutrašnji monolog, i po kome sav prostor u delu zapravo predstavlja prostor unutrašnjeg bića Jozefa K. Svi likovi u delu tako postaju personifikovane osobine Jozefa K. (advokat predstavlja opravdanja, Titoreli umetničku crtu glavnog junaka, sveštenik religioznu, trgovac racionalnu...). Niži sud je metaforično duša Jozefa K. koja mu i sudi, a viši sud oličava Boga. Analiza poslednje scene u kojoj se izvršava presuda kao najbitnije scene u celom romanu. Simbolika dvoseklog noža kao ključa koji otključava srce i nagoveštava smrt starog i rađanje novog čoveka.