Franc Kafka, Proces - drugi deo (Moderna)

Apstrakt

Zbog kakve je krivice optužen Jozef K.? Ko mu sudi? Moguća različita tumačenja koja su često i oprečna. Sva tumačenja polaze od pretpostavke da je Jozef K. nevin i da postoji sud, stvaran ili uobražen, van sveta Jozefa K. Pokušaj da se obe pretpostavke odbace, a samim tim i sva navedena tumačenja. Priprema za jedno drugačije tumačenje koje će podrazumevati da je Jozef K. kriv i da sud postoji, ali ne kao racionalan, i ne izvan sveta Jozefa K.