Onore de Balzak, Čiča Gorio - prvi deo (Lektira)

Apstrakt

Biografija Onore de Balzaka. Poetika Balzakovog stvaralaštva. Društveni trenutak u kome Balzak stvara. Šta je Ljudska komedija? Kompozicija Ljudske komedije: poređenje ljudske prirode i životinjskih vrsta, uzroci za razvoj ljudskog društva, pisac je vaspitač. Analiza čvornih tačaka predgovora Ljudske komedije. Slika sveta i pariskog društva. Prikazivanje sveta kao samog zla kroz reči Votrena i grofice De Bozean. Da li je svet zaista takav kakav se prikazuje Eženu de Rastinjaku?