Lav Nikolajevič Tolstoj, Ana Karenjina - treći deo (Lektira)

Apstrakt

Dodirne tačke Ane Karenjine i Evgenija Onjegina. Roman epohe realizma. Motiv prirode i uticaj prirode na likove. Analiza moralne dimenzije romana. Uzrok za greške koje čine likovi u romanu: gubljenje discipline, nemogućnost oslobođenja od sopsvenog ega, vekovne predstave o dobru i zlu su problematizovane. Struktura romana. Centralne tačke narativnog toka. Analiza odnosa tokova čiji su nosioci Ana Karenjina i Konstantin Ljevin.