Aleksandar Sergejevič Puškin, Evgenije Onjegin - prepričavanje i analiza, treći deo (Romantizam)

Apstrakt

Tatjanin odgovor na Onjeginovo pismo. Unutrašnja dilema koju Tatjana ima, vraćanje uspomena i one stare Tanje koja je bila mlada i koja je živela u selu. Razlozi za odbijanje Onjegina. Analiza Tatjaninog lika. Tatjana prepoznaje uticaj društvenog ogledala kod Onjegina. Odluka da ostane verna mužu. Raskoš i bogatstvo ne mogu dati smisao i sreću životu. Tatjana zamera Onjeginu jer misli da se on zaljubljuje u raskoš, a ne u nju. Hrabro priznanje da Tatjana i dalje voli Onjegina. Spremnost Tatjane da pati. Poruke koje nosi delo. Uticaj Evgenija Onjegina na ruski klasičan roman.