Aleksandar Sergejevič Puškin - značaj, biografija, opšte odlike dela (Romantizam)

Apstrakt

Puškinov značaj u istoriji književnosti. Biografija pisca. Književna veza sa Bajronom. Sličnost sudbine autora dela i junaka iz dela. Šta je roman u stihovima? Šta je onjeginska strofa? Ko je bio Sava Vladisavljević i kakva je njegova veza sa Puškinom? Veza Puškina sa srpskom književnošću. Tip suvišnog čoveka. Najava realizma u Puškinovom delu. Objašnjenje pojma dendi. kakav je odnos između Puškina kao autora i Evgenija Onjegina?