Dositej Obradović, kulturni značaj, početak prosvetiteljstva (Prosvetiteljstvo)

Apstrakt

Biografski podaci. Prosvetiteljstvo kod Srba. Značaj Dositeja Obradovića. Prvi ministar prosvete; osnivač Velike škole. Odnos Dositeja Obradovića prema staroj književnosti. Početak nove srpske književnosti. Raskid sa srednjovekovnom i vizantijskom tradicijom. Vostani Serbije. Antičko-zapadnoevropska kulturna i književna tradicija. Dela: Basne. Život i priključenija, Pismo Haralampiju. Vrednovanje Dositejevog kulturnog rada i značaja: Njegošev odnos prema Dositeju.