Zaharija Stefanović Orfelin, Plač Serbiji (Prosvetiteljstvo)

Apstrakt

Analiza pesme. Dve verzije pesme. Kolektivni plač. Uticaj Jeremijinog plača iz Starog zaveta. Lament. Personifikacija Srbije. Pesimizam kritičko sagledavanje uzroka za propast. Osuda uzročnika propasti. Tragika istorijskog položaja. Pobuna protiv domaćih i stranih tlačitelja. Negativan prijem pesme. Paralele između tadašnjeg i sadašnjeg stanja u Srbiji.