Opšti pojmovi o jeziku (Opšti pojmovi o jeziku)

Apstrakt

Jezik kao biološka, sociološka i psihološka pojava. Osnovne odlike jezika i nauke koje se njime bave.