Motiv ljubavi u istoriji književnosti - drugi deo (Uvod u proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Apostol Pavle Himna ljubavi. Definicija prave ljubavi. Šta je zapravo ljubav? Šta je potrebno za pravu ljubav? (na primerima iz književnih dela). Poznavanje (sebe i drugog da bi se izbegla pogrešna idealizacija), poštovanje (poštovanje sve četiri strane ličnosti), žrtva (smisao žrtve i izmeštanje sosptvenog ja u korist voljenog ili voljene) Da li je žrtvovanje naivno ili smisleno?