Despot Stefan Lazarević, Slovo ljubve - treći deo (Srednjovekovna književnost)

Apstrakt

Uticaj Biblije. Pozivanje na Davidove psalme, kao i na biblijske likove iz Starog i Novog zaveta. Opomena mladim ljudima da uzljube ljubav ali da paze da to bude nazazorno i da sačuvaju u ljubavi svoje dostojanstvo da ne bi razljutili Božju prirodu u sebi. Prepreke na putu ljubavi koje postaju izazov i koje se uz pomoć Hrista mogu prevazići i pobediti.