Despot Stefan Lazarević, Slovo ljubve - drugi deo (Srednjovekovna književnost)

Apstrakt

Akrostih. Kompozicija dela podseća na kompoziciju krsta: osim što postoji vertikalno i horizontalno čitanje, čitava druga celina svojim značenjem opisuje vertikalu i horizontalu. Na simboličnom značenju vertikala označava odnos čoveka prema sebi i sopstvenim dubinama, kao i odnos prema Bogu i visinama. Horizontala simbolički opisuje odnos prema drugim ljudima. Sve što je stvoreno ljubav prevazilazi - motiv ljubavi kao najviši mogući motiv jer se ljubav poistovećuje sa Bogom.