Homer, Ilijada - Hektor i Andromaha (odlomak) - drugi deo (Književnost starog veka)

Apstrakt

Hektorovi razlozi za odlazak u borbu. Odnos oca i sina. Značaj traga koji u životu ostavljamo. Trag u životu je bitniji od samog postojanja. Hektorova molitva za svoje dete. Odnos između predaka i potomaka, svest o zajednici, kulturi i pripadnosti. Oplakivanje živog Hektora i divljenje njegovom junaštvu.