Banović Strahinja, epska narodna pesma - prvi deo (Uvod u proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Opšti pojmovi, kompozicija epske pesme Banović Strahinja. Fabula (prepričavanje). Osnovni motivi, epizode.