Djevojka brža od konja (Uvod u proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Bajka kao književna vrsta. Fabula i analiza narodne priče. Motiv lepote. Šta je to ideal i da li je dostižan? Koja cena mora da se plati da bi se dostiglo savršenstvo? Prepreke prilikom dolaženja do ideala. Nedostižnost ideala- dostižni ideal prestaje da bude ideal.