Perfekt (Morfologija)

Apstrakt

Perfekat (Perfekt). Funkcije - izražavanje prošle radnje i budućnosti. Građenje - prezent pomoćnih glagola haben ili sein i particip perfekta glavnog glagola na kraju rečenice. Građenje participa perfekta (slabi i jaki glagoli, odvojivi i neodvojivi prefiksi). Glagol haben u perfektu (prelazni, trajni, povratni, modalni glagoli, bezlični glagoli koji izražavaju meteorološke pojave). Glagol sein u perfektu (glagoli kretanja, promene stanja, trenutni glagoli, glagoli sein, bleiben, werden, passieren)

Dodatna vežbanja

Vežbanje1

Vežbanje2

Vežbanje3

Vežbanje4

Vežbanje5

Vežbanje6

Vežbanje7

Vežbanje8

Vežbanje9