Prezent (Morfologija)

Apstrakt

Prezent (Präsens). Funkcije - izražavanje sadašnje ili univerzalne radnje, izražavanje budućnosti i prošlosti. Građenje - slabi glagoli - lernen. Osnova glagola na -d,-t,-m,-n - dodato -e u 2. i 3. licu jednine i 2. licu množine. Osnova glagola na -s,-ß,-sch,-tsch - gubljenje -s u 2. licu jednine. Glagoli na -eln. Jaki glagoli - promena e u i (E/i Wechsel) - sprechen, lesen, nehmen; promena a u ä - fahren, laufen. Osobenosti prezenta jakih glagola. Naglašeni (odvojivi) i nenaglašeni (neodvojivi) prefiksi. Modalni glagoli (Modalverben) i glagol wissen. Pomoćni glagoli.

Dodatna vežbanja

Vežbanje1

Vežbanje2

Vežbanje3

Vežbanje4