Akuzativ cilja i ablativ odvajanja bez predloga i lokativ (Latinska sintaksa)

Apstrakt

Primeri akuzativa cilja bez predloga - Romam eo. Primeri ablativa odvajanja bez predloga - Roma exeo. Lokativ - imenice u kojima se zadržao i njegovi oblici - Romae sum.