Ablativ apsolutni (Latinska sintaksa)

Apstrakt

Funkcija i vrste ablativa apsolutnog: ablativ apsolutni sa participom i bez participa. Načini prevođenja ablativa apsolutnog sa latinskog na srpski.