Lične zamenice (Latinska morfologija)

Apstrakt

Promena i upotreba ličnih zamenica i povratne lične zamenice.