Računarstvo u oblaku (Nove IT tehnologije)

Apstrakt

Računarstvo u oblaku (Cloud Computing) - upotreba hardverskih i softverskih resursa putem interneta. Koncept koji vuče korene iz prošlosti gde je lokalna mreža zamenjena globalnom - internetom. Naplata resursa se vrši na osnovu upotrebe - kao potrošnja struje. Vrste računarstva u oblaku. Infrastuktura kao usluga (Iaas - Infrastructure as a service). Softver kao usluga (Saas - Software as a service). Platforma kao usluga (Paas - Platform as a service). Prednosti računarstva u oblaku - svi podaci na jednom mestu, uvek dostupni. Mane računarstva u oblaku, analiza i eventualna zloupotreba podataka.