Postulati specijalne teorije relativnosti; Lorencove transformacije koordinata (Specijalna teorija relativnosti)

Apstrakt

Zašto je brzina svetlosti u vakuumu značajna u fizici? Ajnnštajnov princip specijalne teorije relativnosti i princip invarijantnosti brzine svetlosti u vakuumu. Šta je događaj u teoriji relativnosti? Šta znači homogen i izotropan prostor i homogeno vreme? Lorencove transformacije koordinata pri prelasku iz jednog referentnog sistema u drugi.