Omov zakon za provodnik (Električna struja)

Apstrakt

Veza između jačine struje i napona u provodniku (delu strujnog kola). Električna otpornost provodnika, specifična otpornost i specifična provodnost. Zavisnost otpornosti od temperature. Primena navedenih formula u rešavanju zadataka.

Zadaci

1. Kako se odnose dužine dvaju provodnika jednakih otpora (el. otpornosti) ako im prečnici stoje u odnosu d2/d1=3? Specifični otpori (otpornosti) stoje u odnosu ρ2= 3ρ1.

2. Na 0oC otpor žice je Ro. Kada se zagreje do određene temperature otpor žice postaje dva puta veći. Naći promenu dužine žice zbog zagrevanja. Poznat je termički koeficijent linearnog širenja β, termički koeficijent otpora α, površina poprečnog preseka žice S i specifični otpor na 0oC, ρo.