Odnos filozofija - religija - nauka (Uvod u filozofiju)

Apstrakt

Prvo objašnjenje je religiozno i ontološko. Naučne metode se proveravaju kroz iskustvo. Filozofija (metafizika) prevazilazi granice iskustva. Metafizika poimanje stvarnosti iza čulne prirode. Filozofija i religija. Sličnost u traganju i iskazivanju jedinstvenog načela (Bog i religija, neko načelo u filozofiji - ideja, supstanca...). Razlika u poimanju autoriteta.