Passive voice (Gramatika)

Apstrakt

Građenje pasiva (glagol TO BE + past particip), prebacivanje rečenica iz aktiva u pasiv, upotreba, glagol TO BE kroz sva vremena; Causative (have something done) - have + objekat + past particip za izražavanje radnji koje je neko drugi za nas uradio (I had my hair cut).

Dodatna vežbanja

Vežbanje1

Vežbanje2

Vežbanje3

Vežbanje4

Vežbanje5