Future forms (Gramatika)

Apstrakt

Present Simple i Present Continuous za izražavanje budućnosti; will i going to (izražavanje budućih planova, namera, pretpostavki); Future Continuous za radnje koje će u budućnosti trajati; Future Perfect za radnje koje će biti završene do određenog trenutka u budućnosti.

Dodatna vežbanja

Vežbanje1

Vežbanje2

Vežbanje3

Vežbanje4

Vežbanje5

Vežbanje6