Past simple; Past continuous; Past perfect (Gramatika)

Apstrakt

Past Simple (prosto prošlo vreme) za izražavanje prošlih radnji, koje su se desile u tačno određenom trenutku, za navike iz prošlosti, sukcesivne prošle radnje. Prilozi uz Past simple, građenje (potvrdni, upitni i odrični oblik), pravilni i nepravilni glagoli, promene u spelingu (pisanju reči); Past Continuous tense (trajno prošlo vreme) za radnje koje su istovremeno trajale u prošlosti, za radnje koje su trajale u određenom trenutku ili prekinute nekom drugom prošlom radnjom, građenje (potvrdni, upitni i odrični oblik); Past Perfect (pluskvamperfekat) za radnje koje su se desile pre neke druge prošle radnje, građenje (potvrdni, upitni i odrični oblik); Present Perfect Continuous (trajni pluskvam perfekat) za radnje koje su se desile pre neke druge prošle radnje sa naglaskom na trajanju radnje. Razlika između Past Simple, Past Continuous i Past Perfect vremena.

Dodatna vežbanja

Vežbanje1

Vežbanje2

Vežbanje3

Vežbanje4

Vežbanje5