Present simple; Present continuous (Gramatika)

Apstrakt

Present simple (sadašnje prosto vreme) za izražavanje navika, uobičajenih radnji, prilozi uz present simple, građenje (potvrdni, upitni i odrični oblik), promene u spelingu (pisanju reči); Present Continuous (sadašnje trajno vreme) za izražavanje radnje koja se dešava u trenutku govora ili je privremena, prilozi uz PC, građenje (potvrdni, upitni i odrični oblik), promene u spelingu (pisanju reči), glagoli koji izražavaju radnju/stanje, PS i PC za izražavanje budućnosti.

Dodatna vežbanja

Vežbanje1

Vežbanje2

Vežbanje3

Vežbanje4

Vežbanje5

Vežbanje6

Vežbanje7