Modal verbs (Gramatika)

Apstrakt

Can, could, will, would, shall, should, may, might, must.
Polu-modali – have to, need to, ought to.
Izražavanje sposobnosti (ability) – can, could, be able to.
Izražavanje mogućnosti (possibility) – may, might, can, could.
Izražavanje obaveze (obligation) - must, have to, should, ought to, need.
Izražavanje odsustva obaveze (absence of necessity) - not have to/need to.
Izražavanje zabrane (prohibition) - mustn’t, can’t.

Dodatna vežbanja

Vežbanje1

Vežbanje2