Verbs followed by gerund or infinitive (Gramatika)

Apstrakt

Glagoli praćeni gerundom ili infinitivom bez razlike u značenju (begin, start, continue, like, love). Glagoli praćeni gerundom ili infinitivom sa razlikom u značenju (stop, try, go on, mean, remember, regret, forget).

Dodatna vežbanja

Vežbanje1

Vežbanje2