Articles (II part) (Gramatika)

Apstrakt

Odredjeni član the uz imenice koje označavaju nešto jedinstveno; uz imena bioskopa, hotela, pozorišta, muzeja, novina, brodova, institucija; Uz nazive reka, mora, planinskih venaca, okeana, muzičkih instrumenata; izostavljanje odredjenog člana: THE ne ide uz nazive pojedinačnih država i planina, gradova, ulica, parkova, kontinenata

Dodatna vežbanja

Vežbanje1

Vežbanje2