Uvod u biologiju

Apstrakt

Predmet proučavanja biologije kao prirodne eksperimentalne nauke. Definicija života. Osobine koje izdvajaju živa bića u odnosu na neživi svet. Hemijska evolucija i postanak života. Podela bioloških disciplina u zavisnosti od nivoa proučavanja bioloških sistema. Metodologija i položaj biologije u odnosu na druge prirodne i tehničke nauke.