Hemijski sastav ćelije - neorganska jedinjenja (Biologija ćelije)

Apstrakt

Uvod u biologiju ćelije i istorijski pregled razvoja ove discipline. Prvi mikroskopi. Biogeni elementi. Neorganska jedinjenja koja ulaze u sastav ćelije: mineralne soli, gasovi i voda. Fizičke i hemijske osobine molekula vode. Uslovi koji vladaju unutar ćelije.