Linearna jednačina sa jednom nepoznatom (Racionalni algebarski izrazi)

Apstrakt

Pojam linearne jednačine sa jednom nepoznatom. Rešenje linearne jednačine. Rešavanje jednačina koje se svode na linearne jednačine. Rešavanje jednačine sa algebarskim razlomcima. Rešavanje jednačina oblika A(x)*B(x)=0 i A(x)/B(x)=0. Ekvivalentne jednačine.