Slika predavača

Vladimir Minić (Profesor srpskog jezika i književnosti) ...

Rođen u Beogradu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku filosofija, i odbranio diplomski rad na temu Dekartovi skeptički argumenti. Zaposlen je u Trećoj beogradskoj gimnaziji kao profesor filosofije i logike. Bio je angažovan kao predavač na seminarima o kritičkom mišljenju.