Slika predavača

Branislava Brkić (Profesor fizike)

Rođena u Kraljevu 1954. godine, gde završava osnovnu školu kao nosilac diplome Vuk Karadžić. Po završetku gimnazije upisuje Fiziku na PMF-u 1972. godine. Diplomira 1977. godine, i istog meseca počinje svoj rad u prosveti: prvo kao profesor fizike u gimnaziji u Obrenovcu, a zatim, nakon tri godine, prelazi u Pedagošku akademiju za vaspitače u kojoj ostaje do 1990. godine. Magistar fizičkih nauka postaje 1985. godine. Poslednje 22 godine radnog staža provodi u Trećoj beogradskoj gimnaziji, gde tokom svog rada motiviše, priprema i vodi veliki broj učenika na sve nivoe srednjoškolskih takmičenja iz fizike, do odlaska u penziju.


Oblasti razvrstane po gimnazijskom planu prirodno - matematičkog smera