Danilo Kiš, Enciklopedija mrtvih - prvi deo (Savremena književnost)

Apstrakt

Opsesivna tema smrti kao jedna od osnovnih tema u svetskoj književnosti. Ideja smrti pomaže čoveku da zadrži pravi pogled na život. Mešanje literarne i neliterarne forme. Priča Enciklopedija mrtvihje umetnički veoma uspešna jer je stavljena pod veliki intelektualni pritisak. Prisutni su u isto vreme sažetost i detaljizacija. Objašnjenje pojma palimpsest.

<