Fjodor Mihailovič Dostojevski, Zločin i kazna - drugi deo (Lektira)

Apstrakt

Struktura romana. Značenje imena Raskolnjikov. Odnos prema sebi koji određuje odnose i prema drugima. Roman je građen na konfliktima - unutrašnjim i spoljašnjim. Racionalno i iracionalno u čoveku. Polifonijska struktura romana. Teme dela: položaj čoveka u svetu (odnosi koji definišu celog čoveka - odnos prema samom sebi, odnos prema drugima i odnos prema Bogu), iskušenja i preobražaj junaka, unutrašnja drama (unutrašnji monolog i doživljeni govor). Roman je psihološka analiza zločina. Jedno od pitanja koje roman iznosi - Da li cilj opravdava sredstva?