Ivo Andrić, Razgovor sa Gojom - drugi deo (Proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Da li umetnost ima demonsko ili božansko poreklo? Ugrađivanje ličnog u već stvoreno. Prometejska ideja o umetničkom stvaranju.