Johan Volfgang Gete, stvaralaštvo (Proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Prva faza nemačkog romantizma Sturm und drang. Uticaji Šekspira i Homera. Drama Prometej koja prikazuje Prometeja kao romantičarskog buntovnika. Roman koji je doživeo senzacionalan uspeh i vinuo Getea u vrh evropske literature Patnje mladog Vertera. Boravak u Vajmaru. Boravak u Italiji, u Rimu, od dve godine, gde će Gete na veoma jak način doživeti sklad antičkog stvaralaštva. Interesovanje za nemačku srednjovekovnu književnost kao i za persijsku književnost. Divljenje prema srpskoj narodnoj književnosti. Zbirka pesama Zapadno - istočni divan.