Vilijam Šekspir - biografija, značaj (Proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Ko je bio Vilijam Šekspir? Da li je Šekspir pisac svojih dela? Biografski podaci. Vreme Henrija osmog. Odlazak u London. Zašto je Šekspir aktuelan i danas? Po čemu je Šekspir nov u istoriji književnosti?