Metode proučavanja književnog dela - drugi deo (Proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Unutrašnji pristup u proučavanju književnog dela: ruski formalizam, nova kritika, fenomenološka kritika, strukturalizam.