Branko Miljković, Svest o pesmi - treći deo (Proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Branko Miljković kao filosof i pesnik. Pogled na svet i stvaralaštvo. Zagonetka sa cvetom. Uticaj simbolista i Malarmea. Postojanje sveta koji je nevidljiv. Pesma je prazna i zvezdana. Dve mogućnosti određenja prema onostranom.