Smisao i zadaci proučavanja književnosti - prvi deo (Proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Zašto trošiti vreme na čitanje danas kada se živi brzo? Da li postoje koristi od čitanja ili je čitanje obimnih književnih dela gubljenje vremena? Kako čitati? Šta čitati? Pristup izlaženja iz okvira kao neophodnost da se dođe do suštine i razumevanja književnog dela. Isti pristup je neophodan za dostizanje uspeha u savremenom svetu.