Momčilo Nastasijević, Tuga u kamenu (Međuratna i ratna književnost)

Apstrakt

Tuga u kamenu - hermetična, zatvorena pesma sa zatamljenim značenjem. Jedno od mogućih tumačenja jeste da pesma govori o smrti, a da je Tuga u kamenu, zapravo reč koja je isklesana u kameni nadgrobni spomenik. Ipak, postoji i drugo tumačenje pesme. Tuga menja svoje značenje od početka do kraja pesme, tako da, iako se čini da pesma ima kružnu kompoziciju, ona je samo uslovno kružna, jer se pesma ne završava tamo gde je počela. Tuga na kraju pesme postaje najdublje i najplemenitije istinsko ljudsko osećanje. Tako tuga postaje upravo radost, jer pomaže da se unutrašnji lik u čoveku probudi i pojavi. Kamen je sinonim za čoveka jer je čovek izgrađen od istog materijala kao i zemlja kao i kamen. Interesantan umetnički način kontrastiranja svake strofe, osim poslednje tri. Devet celina koje se ponašaju kao devet malih zagonetki koje treba odgonetnuti.