Artur Rembo, Samoglasnici (Moderna)

Apstrakt

Približavanje jezika i muzike. Pokušaj da se dotakne iracionalno. Hermetičnost poezije. Pojam sinestezije. Pokušaj analize pesme na način koji nije uobičajen: oblici slova predstavljaju delove ženskog tela. Svaki vokal ima svoju boju. Vezivanje zvuka i boje.