Moderna u evropskoj književnosti - drugi deo (Moderna)

Apstrakt

Književni pravci i struje koji se pojavljuju u okviru moderne. Pojmovi: fjen de sjekl,eskapizam, dekadencija, larpurlatizam. Osnovne odlike parnasizma: brdo Parnas, elitizam umetnosti, savršena forma, bogata rima, predstavnici. Osnovne odlike simbolizma: neoromantičari, odbacivanje stvarnosti, idealni svet. Osnovne odlike impresionizma: subjektivno prikazivanje čulnih utisaka, labava kompozicija, fragmentarnost.